Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Ångermanland Ådals-Liden Nämforsen, Rå-inget 1
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Järnålder
Event <context>
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Nämforsen, Rå-inget 1, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Nämforsen, Rå-inget 1, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Nämforsen, Rå-inget 1, Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • ben
 • bergart
 • bergart, kvartsit
 • bergart, sandsten
 • bergart, skiffer
 • brons
 • bryne
 • degel
 • dolk
 • flinta
 • färgämne
 • föremål
 • glimmerskiffer
 • hacka
 • keramik
 • klubba
 • kniv
 • kvartsit
 • kärl
 • lera
 • ockra, sandsten, sand
 • pilspets
 • platta
 • skiffer
 • skrapa
 • spets
 • spjutspets
 • stenredskap med skaftränna
 • yxa
 • ämne
Fyndplats<itemName>
Nämforsen, Rå-inget 1
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data