BILDER

Dr354, Kvibille 31:1

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2004-09-17 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Halland; Kommun: Halmstad; Landskap: Halland; Socken: Kvibille
Title <itemTitle> Dr354, Kvibille 31:1
Anmärkning (övrig) <itemDescription>
  • I Halland finns endast fyra runstenar från sen vikingatid och/eller tidig medeltid.
Beskrivning <itemDescription>
  • RAÄ-nummer Kvibille 31:1. Runsten, Dr354, inmurad i Kvibille kyrkas södra yttervägg. Inskriften lyder: Eve och Torgöt de lade stenen över Torlak. Gud hjälpe hans själ.
    Fotosyfte: Dokumentation

Event <context>
  • Tillkomst 2004-09-17 i Dr354, Kvibille 31:1, Kvibille, Halmstad, Halland, Halland, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2021-01-22 .
Titel<itemName>
Dr354, Kvibille 31:1
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300040832_085W3444
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data