BILDER

grupporträtt, klippor, fotografi, photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Eboda Brothers
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Afrika, Nigeria
Beskrivning <itemDescription>
 • Motiv från Abeokuta 1830-1930. Nigeria. Abeokuta. Olumo. 28-10-30. Foto Eboda Brothers, Ibadan. Saml.: G. Bolinder (katalogkort) Bilden publicerad i Svarta Folk i Västafrika, s. 119, Gustaf Bolinder, Bonniers 1931.
Bildarkivnummer <itemDescription>
Påskrift <itemDescription>
 • No 6, Abeokuta Centenary 1830-1930. On the Olumo 28-10-30 (Raining). Photo by Eboda Bros.
Referens, publicerad i <itemDescription>
 • Bolinder, Gustaf (1931). Svarta folk i Västafrika. Stockholm: Bonnier
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Bolinders expedition till Västafrika (1930-1931)
Event <context>
 • Förvärvad av Bolinder, Gustaf Wilhelm.
 • Fotograferad i Nigeria, Afrika av Eboda Brothers.
Mediabärare<itemMaterial>
svartvit påsikt
Keywords <itemKeyWord>
 • Afrika
 • Eboda Bros
 • svartvitt
Motif <itemMotiveWord>
 • group portrait
 • grupporträtt
 • klippor
Sakord, engelska<itemName>
photograph
Motivord<itemName>
grupporträtt
klippor
Sakord<itemName>
fotografi
Subject <subject>
 • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data