Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Exhibition text

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text in document <itemDescription>
 • ًلاعف ينتبحاص

  ةرم لك فيو . يمأو ينطوب لصو ةقلحك ناكم لك في يعم اهلمحأ نلآا . رطاخلماب ةفوفحلما
  . يمأ ىرأ يتعاس لىع ةرظن يقلأ

  رخآ ءشي لك ينم بلس امدنع

  . قشمد نم ، ةنس 35 ، حماس
  .2013 ديوسلا لىإ تلصو

  مانيب ، 2004 ةنس في انه لىإ تببحأ يذلا لجرلا لقتنا . ديوسلا لىإ بي تىأ ام وه بحلا ناك
  . ةيلصأ مماح ةفيل ةيروس نم هلاسرإ ينم بلط ام لوأ ناكو . ايروس في شيعأ لازأ لا تنك

  لىع روثعلا نم نكمتي ل...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • اهنودأف ، ينيوهتست ةرابع وأ ةرقف فداصأ
  يتلا ةليلقلا ءايشلأا نم ةدحاو تناكو . ةيروس في يتفرغ في نايعلل ةرهاظ ائماد يتسارك تناك

  ، اهفلاغ لىع يديب حسمأ وأ اهيلإ رظنأ ةرم لك فيو . ديوسلا لىإ تلقتنا امد...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • ًّلك هظقوأ
  . نزحأو فاخأ امدنع نونحلا هتوصب ًّليإ ثّدحتيو يديب كسيمو ىولحلا اهب يترشأ كي

  ناك ابمرل هدافحأ رغصأ يننلأو ، يربك ّيديلقت ّيروس ٌتيب ، تيبلا سفن في انشع
  . هيدل ةلضفلما نوكأ نأب ببسلا وه ...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • betydelsefullt

  Khouzama, 45 år, från Damaskus.

  Kom till Sverige 2014.

  عيمج يرغتت ، رطاخلما نم ديدعلاب ةفوفحلما بورهلا ةلحر دعب ةبرغلا دلاب لىإ لصت امدنع
  لصولا ةقلح ةطاسبب اهنلأ ، ىنعم تاذ ةيداع...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • ، نياكم وه خبطلما نكلو
  . ًاماتم يتيجس لىع نوكأو ءاخترسلاا يننكيم ثيح ، لماعلا في يرغصلا نياكم وه اذه . ئياقدصأ

  نوكأ ، يتكلمم في نوكأ كلذ دنع . يتليجرأو تيوهق ناجنف لوانتلأ سلجأ يروسلا يخبطم في
  نئا...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • . Mina föräldrar tänkte

  noga igenom allt vi packade ned. Men när de vände sig bort smög jag ner

  snurran i resväskan. Jag ville inte lämna den i Turkiet. Även om jag inte

  har lekt med den på fler...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • نانبل برع ترفاس انه لىا لصأ نأ لجلأو . نلآا ىتح تاونس ةعبرأ ةدلم ديوسلا في تشع دقل
  في ةعتملأا نم يرثكلا ذخأ نكملما نم نكي لم . نانويلا لىإ رحبلا برع براقب مث نمو ايكرت لىإ

  . ةبلعلا هذه وه يتبيقح في...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • ةماه تسيل ءايشأ . 2012-2011 سىاردلا ماعلل داولما ضعب

  لافطلأا تاكحض ركذتأ . برحلا لبق ةايحلا ركذتأو اهيلإ رظنأو ةقرولا هذه جرخأ نايحلأا
  ةفصاع بوبه لبق لفاغلا ءودهلا كلذ ناك . ثولم يرغ . ًائيرب ءشي ل...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • förknippad med så många

  minnen, inte minst av vår hastiga avfärd. När jag lade mobilen i fickan och

  lämnade Damaskus hade jag ingen aning om vad som väntade, hur det

  skulle gå för oss.

  Jag kom...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • vaknade av

  att jag låg i vattnet. Det var iskallt. Någon hade skurit sönder båten när vi

  närmade oss land, för att vi skulle hoppa i vattnet och vada den sista biten.

  Vi fortsatte sedan till Make...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • في ةقباسلا

  نم ةترفلا كلت قفاري ناك يذلا ناملأا روعشو يتلوفط ًلاوأ ركذتأ ةيروسب ضيالما ركذتأ امدنع
  لك نأب ساسحلإا وه مويلا هدقتفأ ام . تياذ نع تدعتبا مكو برحلا هذه للاخ تبرك مك . تيايح

  . قرطلا لضف...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • ؟؟تيب يلأو دوعنس نطو يلأ ، ةهوشم

  كلتم دعت لم حيتافلماف اذل ، اندلاولأ انطو حبصت ابمر دلاب لىإ انلحر اننكلو ؟ ملأا اننطو لىإ هنم
  . ملأا نطولا تويب حاتفم ، اندادجأ حيتافم نياعم

  لىإ لحرت راكفأو تاضقا...

  Visa hela
Text in document <itemDescription>
 • رادم لىع ةرمس

  . ةوهقلا نم نيزخم ءلم ةداعإ يننكيم ىتم يردأ لاف نلآا امأ . برحلا بوشن لبق كلذ ناك
  ةحئار نكلو ةوهقلا نم غراف وه ًاعبط . يرخلأا سيكلا اذهب ظافتحلإاب تمق دقف كلذل

  ةحئارلا هذهب ظفتحي ىت...

  Visa hela
Exhibition / Previously <itemDescription>
 • Berättelser från Syrien
Description, Swedish <itemDescription>
 • Berättelser från människor från bland annat Syrien om deras upplevelser. Texterna finns på svenska och arabiska.
Object<itemName>
Exhibition text
Subject <subject>
 • Cultural history
Record number <itemNumber>
 • SYRIEN-BREV-230X650-HANGANDE-UTANBIG
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Exhibition text

Object type:
Dokument
Source:
Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Exhibition text

Object type:
Dokument
Source:
Statens museer för världskultur - Medelhavsmuseet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok