Tillbaka till sökresultatet

Nä 34, Nasta

Objekt

link to gallery
From: <presObjectTimeFrom> 725 e.kr
To: <presObjectTimeTo> 1100 e.kr
Type of object <itemType> Object
Härad <itemDescription>
Ursprunglig plats <itemDescription>
Materialbeskrivning <itemDescription>
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
Anteckningar <itemDescription>
  • Inskriften har delvis huggits upp i början av 1800-t.
Event <context>
  • Hittad i Nasta, Rinkaby socken, Örebro, Närke, Örebro, Sweden.
  • Skapad 725 e.kr - 1100 e.kr .
Material<itemMaterial>
sten
ljusgrå granit
granit
Keywords <itemKeyWord>
  • runinskrift
  • runor
  • runristning
  • runsten
  • sten
Plats<itemName>
Nasta
Alternativt signum <itemNumber>
Signum1 <itemNumber>
Signum <itemNumber>
Alternativt signum <itemNumber>
Signum2 <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Uppsala universitet
Link to source <url>

Teknisk data