Inventeringsbokuppslag (1), Rinkaby 5:1, Rinkaby 5:2

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Örebro; Kommun: Örebro; Landskap: Närke; Socken: Rinkaby
Title <itemTitle> Inventeringsbokuppslag (1), Rinkaby 5:1, Rinkaby 5:2
Event <context>
  • Tillkomst i Nasta skans, Sverige.
  • Arkiverad 2023-03-14 .
Titel<itemName>
Inventeringsbokuppslag (1), Rinkaby 5:1, Rinkaby 5:2
Classifikation <itemClassName>
  • Dokument
FMIS bild-URL <itemNumber>
  • 18/1880/2258/dokument/2258-0005-01-D.jpg
Arkiv referenskod <itemNumber>
Identifierare <itemNumber>
  • FMIS_Bild_12000000326228
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data