Nerikes fornlemningar I.

Dokument

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1868-01-01 00:00:00 - 1868-12-31 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Örebro, Västmanland; Kommun: Örebro, Kumla, Lekeberg, Hallsberg, Askersund, Laxå, Arboga; Landskap: Närke; Socken: Ånsta, Längbro, Almby, Mosjö, Täby, Vintrosa, Tysslinge, Kil, Gräve, Eker, Hovsta, Axberg, Hardemo, Kräcklinge, Kumla, Hallsberg, Lerbäck, Hackvad, Viby, Ramundeboda, Edsberg, Tångeråsa, Skagershult, Kvistbro, Hidinge, Glanshammar, Rinkaby, Lillkyrka, Ödeby, Götlunda, Örebro
Title <itemTitle> Nerikes fornlemningar I.
Beskrivning <itemDescription>
  • Antikvarisk-topografiska beskrivningar

    Närke:
    H. Hofberg, "Nerikes fornlemningar I". Örebro, Hardemo, Kumla, Grimstens, Edsbergs och Glanshammars härader. Topografisk innehållsförteckning.

Event <context>
  • Tillkomst 1868-01-01 - 1868-12-31 i Almby, Sverige av Hofberg, Herman.
  • Arkiverad 2023-10-20 .
Technique <itemTechnique>
  • Handskrift
Titel<itemName>
Nerikes fornlemningar I.
Classifikation <itemClassName>
  • Arkivvolym
Identifierare <itemNumber>
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • SE/ATA/ARK2_1-1/E 3/22
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data