Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Krutkammare

Arkeologiskt föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1994
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige, Län: Blekinge, Landskap: Blekinge, Kommun: Sölvesborg, Ort: Sölvesborg
Title <itemTitle> Blm 23962 - Krutkammare
Beskrivning <itemDescription>
  • Krutkammare, kammarstycke till bakladdad kanon. Järncylinder med något konisk form. Kring mynningen avfasad. Kaliber 60 mm. Sannolikt från 1400-talet.
    Funnen vid byggnadsarkeologisk undersökning av ekonomilängorna vid Sölvesborgs slott 1994.

    Se Blekingeboken 1994, sid 24-26.

Event <context>
  • Hittad 1994 - i Sverige Blekinge Blekinge Sölvesborg Sölvesborg, Sölvesborg, Blekinge, Blekinge, Sverige, Europa.
Material<itemMaterial>
Järn
Measurements <itemMeasurement>
  • Längd: 415 mm.
  • Diameter: 120 mm.
Klassifikation<itemName>
Samhälle
Titel<itemName>
Krutkammare
Sakord<itemName>
Krutkammare
Specialbenämning<itemName>
Laddningskammare, byssekammare
Subject <subject>
  • Archaeology
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data