BILDER

skulptur (kvinnligt helgon) av ek

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Lennart Karlsson, 1995-05-03, Lennart Karlsson
Copyright: <presImageCopyright> Lennart Karlsson
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> senmedeltid (1350 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Frötuna Frötuna kyrka
Beskrivning <itemDescription>
  • Kondition: vänster hand och attribut förlorade, höger hand skadad. Färg: betydande fragment bevarade.
Anmärkning <itemDescription>
  • fyra dymlingshål intill den förlorade, vänstra handen kan tyda på att där funnits en bild av Maria och Jesusbarnet och att skulpturen varit en Anna själv tredje
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat i Frötuna, Norrtälje, Uppland, Stockholm, Sverige.
  • Brukad 1350 - 1499 i Frötuna, Norrtälje, Uppland, Stockholm, Sverige.
Material<itemMaterial>
ek
Measurements <itemMeasurement>
  • Antal: 1
  • höjd: 1680 mm.
Sakord<itemName>
skulptur
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • c4
Typ <itemSpecification>
Inventarienummer <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data