Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Öland Gärdslösa Skedemosse
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Depåfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
 • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
 • Aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Skedemosse, Gärdslösa, Borgholm, Öland, Kalmar, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • föremål
 • järn
 • sköld
 • spjut
 • sporre
Fyndplats<itemName>
Skedemosse
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data