BILDER

Silversmed Hjalmar W Anderssons samling

Samling

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Malmö museer
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1941
Beskrivning <itemDescription>
  • En samling verktyg från silversmed Hjalmar Anderssons verkstad i Malmö.
Samlingskod, tidigare <itemDescription>
Samlingsnamn <itemDescription>
  • Silversmed Hjalmar W Anderssons samling
Klassifikation OCM <itemDescription>
Klassifikation Saglig Registrant <itemDescription>
Arkivhandling, referens till <itemDescription>
  • Malmö Museers verksamhetsarkiv/proveniensdokument MM/A4 [tidningsartikel]
Arkivhandling, referens till <itemDescription>
  • Malmö Museers verksamhetsarkiv/katalogkort MM/A4 [teckning]
Event <context>
  • Brukad 1910-1940 [uppskattning].
  • Ägd av Andersson, Hjalmar W. (1858-1951).
  • Förvärvad 1941 av Andersson, Hjalmar W. (1858-1951).
Keyword <itemKeyWord>
  • Silversmide
Samlingsnamn<itemName>
Silversmed Hjalmar W Anderssons samling
Subject <subject>
  • Cultural history
Samlingsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Malmö Museer
Link to source <url>

Teknisk data