BILDER

korg, basket

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Schwetz, Ferenc
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Oceanien, Nya Guinea
Beskrivning, originalkort <itemDescription>
Inventarienummer <itemDescription>
Original: insamlat av <itemDescription>
 • Gåva 1911 av Konsul R. Wahlen
Original: lokal <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Proveniens <itemDescription>
Original: skiss eller foto <itemDescription>
Obs.: Beskrivning <itemDescription>
 • Enligt generalkatalogen är 4566-5533a-b: "Etnografisk samling från Nya Guinea och Amiralitets-öarna. Gåva av konsuln R. Wahlen genom förmedling av Greve Birger Mörner år 1911. "
  Konsuln Rudolph Wahlen...

  Visa hela
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Event <context>
 • Ursprung i Nya Guinea, Oceanien.
 • Skänkt av Wahlen, Heinrich Rudolph.
Keywords <itemKeyWord>
 • H. R. Wahlen
 • Nya Guinea
 • etnografi
 • förvaring
Measurements <itemMeasurement>
 • Längd: 15 cm.
Sakord, engelska<itemName>
basket
Sakord<itemName>
korg
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Alternativ identitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data