Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Sten Bergman, Kappsäcken

Monterdel

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Title <itemTitle> Sten Bergman
Beskrivning <itemDescription>
  • Monter med penisfodral, böcker av Bergman mm. Till höger och vänster om montern sitter svartvita fotografier.
Event <context>
  • Visades 2002-10-26 - .
Annat namn<itemName>
Kappsäcken
Titel<itemName>
Sten Bergman
Subject <subject>
  • Cultural history
Monterdel <itemNumber>
  • Med världen i kappsäcken 06:3
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data