Gravklot

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västernorrland, Sundsvall, Medelpad, Njurunda
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hellbom,A, 1979, "Medelpadsrunstenar", sid, 20.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hallström, ATA 2249/24
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Nuvarande plats för gravklot. Läget justerat efter uppgifter i Anmälan, dnr 326-04606-2007. Fyndplatsen för gravklotet är Njurunda 147:1.

  Enl. uppgift av kyrkovaktmästaren vid inventeringstillfället ...

  Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Löfgren/Nordlund ATA2033/23
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Njurunda, Sundsvall, Medelpad, Västernorrland.
Lämningstyp<itemName>
Gravklot
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Gravklot
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data