Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Örberga Örberga kyrka
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Medeltid
Event <context>
  • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Örberga kyrka, Örberga, Vadstena, Östergötland, Östergötland, Sverige.
  • Gravaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Örberga kyrka, Örberga, Vadstena, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Fyndplats<itemName>
Örberga kyrka
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data