Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Foto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1877
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Lund
Title <itemTitle> Blm 6924 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok "Minnen från en sjuttiotreårig lefnad". Text "Läroverks-adjutanten, Herr Doktor Carl Schweder, tillgifnast af författaren".
    Gåva 1912 av Fru Margaretha Callerholms sterbhus i Karlskrona

    Libris ID: 379823

Event <context>
  • Producerades 1877 - .
Keywords <itemKeyWord>
  • Biografi
  • Bok
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data