Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Brev

Object

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
 • Albumblad innehållande 1 monterat brev

  Text: Rekommenderat brev, frankerad med par av 8 sk bco, avsänt
  från Sigtuna 1858, 17 januari (normalstämpel 9) till Stockholm. Denna
  stämpeltyp är avänd endast i Sigtuna (1856-58). Enkelt inrikes porto,
  4 sk bco, 1855-1858. Tillägg för rekommendation, 12 sk bco, 1851-1858.

  Etikett/posttjänst: Rekommenderat

  Stämpeltyp: Normalstämpel 9

Event <context>
 • Proveniens i Sigtuna, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • Brev
 • Brev 1800-1899
 • Brev 1855-1858
 • Monterad brevsamling (Huvudsamling)
sakord<itemName>
Brev
Subject <subject>
 • Cultural history
Class <itemClassName>
 • Brev (PM II35)
 • Brev 1800-1899 (PM II35e)
 • Brev 1855-1858 (PM II35e2)
 • Monterad brevsamling (Huvudsamling) (PM II36a)
 • Skrift (OU 212)
Collection <collection>
 • Primus
Identifikationsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Postmuseum
Link to source <url>

Teknisk data