Tillbaka till sökresultatet

Nya träd på Gamla kyrkogården. Fornlämning 94, Kalmar socken, Kalmar kommun, Småland. Arkeologisk förundersökning, 2007.

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Kalmar; Kommun: Kalmar; Landskap: Småland; Socken: Kalmar
Title <itemTitle> Nya träd på Gamla kyrkogården. Fornlämning 94, Kalmar socken, Kalmar kommun, Småland. Arkeologisk förundersökning, 2007.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Petersson, Magnus.
  • Utgivning 2007 av Stiftelsen Kulturmiljövård.
  • Arkiverad 2019-04-17 .
Titel<itemName>
Nya träd på Gamla kyrkogården. Fornlämning 94, Kalmar socken, Kalmar kommun, Småland. Arkeologisk förundersökning, 2007.
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Identifierare <itemNumber>
  • 200700371 Rapport 86fa1dcd-b262-40e4-87ec-e142063ec1d2
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data