BILDER

- Inventering -, Moderna Göteborg, 2017

Inventering

link to gallery
By: <presImageByline>Karlsson, Pernilla
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Event
Beskrivning <itemDescription>
  • Moderna Göteborg är ett kulturmiljöprogram. Projektet startade 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse i Göteborg. Det omfattar perioden, som även kallas Rekordåren, 1950- 1980.

    Avsikten med projektet är att lyfta fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara såväl unika som tidstypiska.

Titel / föreställningen<itemName>
- Inventering -
Titel / inventeringen<itemName>
Moderna Göteborg, 2017
Subject <subject>
  • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data