Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Kartbok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Title <itemTitle> Blm 8631 - Kartbok
Beskrivning <itemDescription>
  • Kartbok/kartor i lös pärm. Denna är märkt 1 och blad numrerade 2-31. Nummer 2 saknas. Blad och pärm hör troligen inte ihop. Titelblad sitter fast i pärm. Text på detta "FULLSTÄNDIG SAMLING AF CHARTOR ÖRWER JORDEN. TILLHÖRIG Renaud Den 3 junii 1814".
    Gåva 1917-11-07 av f d kammarförvant Viktor Renaud, Karlskrona.

Titel<itemName>
Kartbok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data