Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Stockholm
Title <itemTitle> Blm 6770 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok "Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Rörande Båt- och Lots-Inrättningarne i Riket". Skrivet 1798. Marmorerad, mjuk pärm.
    Gåva någon gång mellan 1901 och 1906, av apotekare Bror Adolf Söderströms sterbhus.

Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Bror Adolf Söderström - apotekare och fotograf
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data