Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Närke Viby Folkatorp
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Folkatorp, Viby, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Folkatorp, Viby, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Folkatorp, Viby, Hallsberg, Närke, Örebro, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • avslag
 • bergart
 • beslag
 • flinta
 • fruktkärna
 • föremål
 • hästskosöm
 • järn
 • keramik
 • knacksten
 • kol
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • metall
 • nodul
 • organiskt
 • pilspets
 • pipa
 • piplera
 • sandsten
 • slagg
 • spik
 • sten
 • ten
 • träkol
 • yxa
 • övrig slagen
Fyndplats<itemName>
Folkatorp
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data