Gravfält

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Örebro, Hallsberg, Närke, Viby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Nr 16 Axel Anderssons 25/1 1952. ÅrsrapportATA.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Rund, antal 60
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Gravfält, 350x35 m bestående av 60 runda stensättningar, varav 10är osäkra. Dessa är 2.5-10 m diam, i allmänhet 3-5 m diam och0.1-0.2 m h (vanligen 0.1 m h). Begränsningen i de flesta fallenotydlig. Ö... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Åsrygg (NNV och n). Hagmark, betesmark.
Event <context>
  • Belägen i Viby, Hallsberg, Närke, Örebro.
Lämningstyp<itemName>
Gravfält
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Gravfält
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data