HÄLSINGTUNA KYRKA

Bebyggelse - anläggning

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Place <presPlaceLabel> Län: Gävleborg, Kommun: Hudiksvall
Title <itemTitle> HÄLSINGTUNA KYRKA
Beskrivning Inventeringsår (1999) <itemDescription>
Historik <itemDescription>
Beskrivning Inventeringsår (2006) <itemDescription>
 • Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor, då den successivt efter behov har utökats. Den äldsta delen skiljer sig dock från den nyare i struktur och omgärdning. Denna del av kyrkogården omgärdas helt av... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan utmärker sig redan på långt håll genom sitt höga, relativt smala, torn som tros ha tillkommit redan under 1100- eller 1200-talet. Sannolikt användes tornet ursprungligen som ett försvarstorn, d... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2006) <itemDescription>
 • Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor, då den successivt efter behov har utökats. Den äldsta delen skiljer sig dock från den nyare i struktur och omgärdning. Denna del av kyrkogården omgärdas helt av... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan utmärker sig redan på långt håll genom sitt höga, relativt smala, torn som tros ha tillkommit redan under 1100- eller 1200-talet. Sannolikt användes tornet ursprungligen som ett försvarstorn, d... Visa hela
Beskrivning Inventeringsår (2006) <itemDescription>
 • Kyrkogården omger kyrkan på alla sidor, då den successivt efter behov har utökats. Den äldsta delen skiljer sig dock från den nyare i struktur och omgärdning. Denna del av kyrkogården omgärdas helt av... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan utmärker sig redan på långt håll genom sitt höga, relativt smala, torn som tros ha tillkommit redan under 1100- eller 1200-talet. Sannolikt användes tornet ursprungligen som ett försvarstorn, d... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Hudiksvall, Gävleborg.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • En kyrka av gråsten uppförs som består av ett litet rektangulärt långhus med ett smäckert torn i väster. Tornet tillkommer av försvarsändamål. Kyrkans kor är smalare än långhuset med en rektangulär planform utvändigt, men med en absid utsparad i östra muren. Det är oklart om denna kyrka ersätter någon tidigare kyrka på platsen. 1150-01-01 e.Kr. - 1159-12-31 e.Kr. .
 • En kyrka av gråsten uppförs som består av ett litet rektangulärt långhus med ett smäckert torn i väster. Tornet tillkommer av försvarsändamål. Kyrkans kor är smalare än långhuset med en rektangulär planform utvändigt, men med en absid utsparad i östra muren. Det är oklart om denna kyrka ersätter någon tidigare kyrka på platsen. 1150-01-01 e.Kr. - 1159-12-31 e.Kr. .
 • En kyrka av gråsten uppförs som består av ett litet rektangulärt långhus med ett smäckert torn i väster. Tornet tillkommer av försvarsändamål. Kyrkans kor är smalare än långhuset med en rektangulär planform utvändigt, men med en absid utsparad i östra muren. Det är oklart om denna kyrka ersätter någon tidigare kyrka på platsen. 1150-01-01 e.Kr. - 1159-12-31 e.Kr. .
 • Klockstapeln uppges vara i dåligt skick. 1734-01-01 - 1734-12-31 .
 • Klockstapeln uppges vara i dåligt skick. 1734-01-01 - 1734-12-31 .
 • Klockstapeln uppges vara i dåligt skick. 1734-01-01 - 1734-12-31 .
 • Kyrkklockorna flyttas samma år från klockstapeln till tornet. 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Kyrkklockorna flyttas samma år från klockstapeln till tornet. 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Kyrkklockorna flyttas samma år från klockstapeln till tornet. 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Klockstapeln repareras och kyrkklockorna flyttas tillbaka. Den mindre kyrkklockan gjuts av Erik Hillström. 1748-01-01 - 1748-12-31 av Erik Hillström.
 • Klockstapeln repareras och kyrkklockorna flyttas tillbaka. Den mindre kyrkklockan gjuts av Erik Hillström. 1748-01-01 - 1748-12-31 av Erik Hillström.
 • Klockstapeln repareras och kyrkklockorna flyttas tillbaka. Den mindre kyrkklockan gjuts av Erik Hillström. 1748-01-01 - 1748-12-31 av Erik Hillström.
 • En klockstapel (den nuvarande) uppförs av båtsman och byggmästare Mårten Frisk från socknen. 1777-01-01 - 1777-12-31 .
 • En klockstapel (den nuvarande) uppförs av båtsman och byggmästare Mårten Frisk från socknen. 1777-01-01 - 1777-12-31 .
 • En klockstapel (den nuvarande) uppförs av båtsman och byggmästare Mårten Frisk från socknen. 1777-01-01 - 1777-12-31 .
 • Församlingen uppför det nuvarande gravkapellet vid kyrkogårdens södra gräns efter ritningar utarbetade av arkitekt F. Berglund. 1946-01-01 - 1947-12-31 av F Berglund.
 • Församlingen uppför det nuvarande gravkapellet vid kyrkogårdens södra gräns efter ritningar utarbetade av arkitekt F. Berglund. 1946-01-01 - 1947-12-31 av F Berglund.
 • Församlingen uppför det nuvarande gravkapellet vid kyrkogårdens södra gräns efter ritningar utarbetade av arkitekt F. Berglund. 1946-01-01 - 1947-12-31 av F Berglund.
 • En ny kyrkogårdsdel anläggs norr om den befintliga kyrkogården efter ritningar upprättade hos Thurfjells arkitektkontor AB. 1970-01-01 - 1970-12-31 av Thurfjell arkitektkontor AB.
 • En ny kyrkogårdsdel anläggs norr om den befintliga kyrkogården efter ritningar upprättade hos Thurfjells arkitektkontor AB. 1970-01-01 - 1970-12-31 av Thurfjell arkitektkontor AB.
 • En ny kyrkogårdsdel anläggs norr om den befintliga kyrkogården efter ritningar upprättade hos Thurfjells arkitektkontor AB. 1970-01-01 - 1970-12-31 av Thurfjell arkitektkontor AB.
 • En minneslund anläggs på den nya delen av kyrkogården efter ritning av Arkitektverkstan i Hudiksvall. 1990-01-01 - 1990-12-31 av Arkitektverkstan i Hudiksvall.
 • En minneslund anläggs på den nya delen av kyrkogården efter ritning av Arkitektverkstan i Hudiksvall. 1990-01-01 - 1990-12-31 av Arkitektverkstan i Hudiksvall.
 • En minneslund anläggs på den nya delen av kyrkogården efter ritning av Arkitektverkstan i Hudiksvall. 1990-01-01 - 1990-12-31 av Arkitektverkstan i Hudiksvall.
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med begravningsplats
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Kyrka med begravningsplats
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Kyrka med begravningsplats
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Anläggningsnamn <itemNumber>
 • Hudiksvall kn, TUNA PRÄSTGÅRD 3:1 HÄLSINGTUNA KYRKA
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data