Föremål

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Rekantangulärt skifferföremål med runinskrift. Inskrift med bl a runorna: ok-þ. Ån Fv1908;298A. Osäker datering
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 1100 e.Kr. - 1500 .
Material<itemMaterial>
Skiffer
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 1
Sakord<itemName>
Föremål
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologisk samling
Collection <collection>
  • Historiska museet
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
FID <itemNumber>
Runsignum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data