begravningsfana

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
  • Dubbelsidig. Vit sidenatlas med guldbroderi. von der Lindeska vapnet inom korsade palmblad, däröver språkband med texten: L.V.D.L.F.T.L.B respektive G.V.D.L.F.T.L.B. På tre sidor bård av akantusblad med krigiska emblem och troféer. För fältmarskalken friherre Lorentz von der Linde + 1671 och överstelöjtnant friherre Gustaf von der Linde + 1676. Inköpt 1884.
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 1700 - 1799 .
Material<itemMaterial>
Textil
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 1
  • Bredd: 1015 mm.
  • Höjd: 850 mm.
Typ<itemName>
begravningsfana
Sakord<itemName>
Fana
Classifikation <itemClassName>
  • Textil
Collection <collection>
  • Historiska museet
FID <itemNumber>
Undernummer <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data