Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Jämtland Hackås Fäste, Västgården
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Fäste, Västgården, Hackås, Berg, Jämtland, Jämtland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • betsel
 • bleck
 • brons
 • eldslagningssten
 • eldstål
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • glas, bergskristall
 • horn
 • järn
 • kam
 • kedja
 • kniv
 • kvartsit
 • märla
 • nit
 • okänt
 • pilspets
 • pryl
 • pärla
 • sinka
 • spik
 • spänne
 • syl
Fyndplats<itemName>
Fäste, Västgården
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data