Hällristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västernorrland, Sollefteå, Ångermanland, Ådals-Liden
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Puktörne: Brev från, ATA dnr 1831/28 feb 1992, rapport från, ATA dnr 1835/28 feb 1992.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Janson, S: Rapport över de ark. undersökn. vid... Nämforsen... 1944. ATA dnr 2148/45.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Olsson, E: Översikt av de fasta fornlämningarna i Ångermanland. Fornvännen. 1914.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Bergvall, Margareta (red.). Ångermanland Medelpad 1992-1993. Bärbara Hällristningar nya figurer från forntiden (David Loeffler förf.) (RAÄ dnr 326-2816-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Härnösands Posten. 25/9 1939, 5/10 1943.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Santesson. 1928. ATA dnr 2933/29.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • SHM inv nr 23931, inv nr 23362, fyndförteckning nr 233682.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev från G Bergström. ATA dnr 3922/24 juni 1959.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hildebrand, B E: Resa till Ångermanland. 1873.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sidenbladh, K: Översikt av Ångermanlands fasta fornlämningar. 1869.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev till G Hallström. ATA dnr 3330/11 juli 1947.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hallström, G: Nordskandinaviska hällristningar. Fornvännen. 1907.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev från Curman. ATA dnr 3340/11 juli 1947, dnr 4169/28 aug 1950.
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med hällristningar, ca 500x100-240 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 1960 figurer, varav 27 är "uppgift om".

  Tidigare RAÄ-nr 1: Ristningar bestående av ca 750 figurer, relativt tydliga, men åtskil...

  Visa hela
Orientering <itemDescription>
 • 1) Notöns V och NV del. 2) S, SÖ och Ö delen av Brådön. 3) S och Ö delen av Laxån och S delen av Lillforshällan. 5) Klipphällar i forsens S del, ca 100 m Ö om S dammluckan. 6) Klipphäll på S stranden,... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Västernorrlands Allehanda. 25/9 1939, 28/1 1959, 24/6 1959, 25/7 1959.
Placering <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 19H7a SÖ, FMR registerkarta
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Aftonbladet. 3/3 1945 (?).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Malmer, M P: The Rock Carvings at Nämforsen.... 1975.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nya Norrland. 18/9 1947, 22/8 1959.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fredsjö, Jansen & Moberg: Hällristningar i Sverige. 1956.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev från Fernström. ATA dnr 2870/22 maj 1981.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev till Raä. ATA dnr 3883/8 okt 1935.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundsvalls Posten. 5/10 1946.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hallström, G: Rapport, ATA dnr 4609/12 okt 1949, rapport 18 nov 1943 (inget dnr), PM. ATA (inget dnr), remiss 14/12 1943. ATA (inget dnr).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA dnr 7910F/21 dec 1993.
Terräng <itemDescription>
 • 1) Klipphällar. 2, 3) Vattenslipade klipphällar. 5) Hällar i älven med berg i dagen. 6) N avsats mot älv med berg i dagen. 7) Liten häll i älven med berg i dagen. 8) N avsats mot älv med berg i dagen.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Östersundsposten. 16/7 1968.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hallström, G: Hällristningar i norra Skandinavien. Ymer 1907 H 3.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev till S Curman. 30/10 1943. ATA (inget dnr).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sidenbladh, K: Fornlämningar i Ångermanland och Medelpad. 1864-1868.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Brev från G Hallström. ATA dnr 4567/17 dec 1934, dnr 3517/6 sept 1944.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • PM om anslagstavla. 31/7 1947. ATA (inget dnr).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wahlin: Rapport, ATA dnr 1277/10 mars 1945.
Event <context>
 • Belägen i Ådals-Liden, Sollefteå, Ångermanland, Västernorrland.
Lämningstyp<itemName>
Hällristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Hällristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data