BILDER

Möller, Peter

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> kapten
Beskrivning <itemDescription>
 • Peter Möller, resenär, militär. Åren 1883-86 arbetade Möller bl.a. som stationschef i Kongo. Sina erfarenheter därifrån har han skildrat i Tre år i Kongo 1-2 (1888) och i flera mindre artiklar och uppsatser. En expedition i nuvarande Angola och Namibia 1895-96 har han berättat om i Resa i Afrika genom Angola, Ovampo och Damaraland (1899).
Tidpunkt / födelse <itemDescription>
Tidpunkt / död <itemDescription>
Referens, källa <itemDescription>
 • Möller, Peter, Pagels, Georg & Gleerup, Edv. (1888). Tre år i Kongo: skildringar. Volym 2
Referens, källa <itemDescription>
 • Möller, Peter (1974). Journey in Africa through Angola, Ovampoland and Damaraland. Cape Town: Struik
Referens, källa <itemDescription>
 • Möller, Peter, Gleerup, Edv. & Pagels, Georg (1887). Tre år i Kongo: Skildringar. Volym 1.
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Möller, Pagels, Gleerup m.fl. i Kongo (1883-1886)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Peter Möller i Östafrika (1910-1914)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Peter Möllers expedition genom Angola och Namibia (1895-1896)
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Peter Möller i Syd- och mellanamerika (1899-1900)
Event <context>
 • Föddes 1858 .
 • Dog 1951 .
Visat namn<itemName>
Möller, Peter
Subject <subject>
 • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data