BILDER

katalogkort, teckning

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Världskulturmuseet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Text i dokument <itemDescription>
  • Gen. n:o Saml. n:o Dep. mo 1467 Föremål:( Yxani. kopparbeålaget skaft. ‘.; aålta P Insaml. av: .Möller År: 1887.. Lokal: . e—F;(34a g>c) p Afrika. Skt.".ee,5 PR IS Stam: X4.t.iwtu ? Utställt: Magasin:C—j, Depon.: Byte till: Negat. n:o Teckn. Skiopt. „ Kliché„ Pagels, Gleerup: Två år i Konfjo,"sid..3.74. GOTEBORGS MUSEUM, ETNOGRAFISKA AVDELNINGEN ETNOGR. >MOL (Det icke tillämpliga strykas)... Visa hela
Typ av dokument<itemName>
katalogkort
teckning
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument <itemNumber>
  • 091222/File_02278 [ocr]
Inventarienummer, beskriver <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Världskulturmuseet
Link to source <url>

Teknisk data