Tillbaka till sökresultatet

Grav, Brandgrav, Skelettgrav

Miljö

link to gallery
By: <presImageByline>Hjalmar Stolpe, 2015-11-30, ATA
Copyright: <presImageCopyright> ATA
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> vikingatid
Place <presPlaceLabel> Uppland Adelsö Björkö, Hemlanden
Anmärkning <itemDescription>
 • Rester av en äldre, söndergrävd brandgrav.
Gravfältszon <itemDescription>
Inre beskrivning <itemDescription>
Inre gravskick <itemDescription>
 • Brandgrav, Skelettgrav
Undersökare <itemDescription>
Yttre beskrivning <itemDescription>
 • Diameter 5,1 meter, Höjd 0,3 meter
Yttre gravskick <itemDescription>
Event <context>
 • Brukad i Björkö, Hemlanden, Adelsö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
 • Förmedlingssamling .
 • Undersökt 1875 i Björkö, Hemlanden, Adelsö, Ekerö, Uppland, Stockholm.
Keywords <itemKeyWord>
 • Bj 85
 • Hemlanden
Typ<itemName>
Grav
Subject <subject>
 • Archaeology
Collection <collection>
 • Arkeologiskt objekt
Undertyp <itemSpecification>
 • Brandgrav, Skelettgrav
Kontextnummer <itemNumber>
Kontextidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data