Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 1988
Kommentar <itemDescription>
  • Up, Vårfrukyrka sn, Raä 1:1, Bergvreten; Enköping, Raä 13:1, 14:1, 41:1, Bergvreten
Event <context>
  • Förvärvad 1988 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data