Nöbbele kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1826 - 1829
Place <presPlaceLabel> Län: Kronoberg, Kommun: Växjö, Landskap: Småland, Socken: Nöbbele , Stift: Växjö stift, Församling: Ingelstads församling
Title <itemTitle> Nöbbele kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Öster, Kor - Öster, Torn - Väster, Sakristia - Öster, Torn - Väster, Kor - Fullbrett, Absid - Öster, Kor - Rakt
Takform <itemDescription>
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Nöbbele kyrka är uppförd av sten och består av ett rektangulärt långhus med torn i väster och en kvadratisk absid innehållande sakristia i öster. Den ligger på den lilla kyrkogården, vilken är något u... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Nöbbele socken nämns första gången i de skriftliga källorna 1377 som Nybele sokn. Den gamla stenkyrkan i Nöbbele härstammade från 1100-talet, men dömdes ut såsom bristfällig och otillräcklig år 1821. ... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Ingelstads församling, Nöbbele, Växjö, Småland, Kronoberg.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Ändring 1821-01-01 - 2003-12-31 av Carl August Johansson.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1826-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1826-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad 1826-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1826-01-01 - 1829-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1826-01-01 - 1829-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Sten - Skiffersten
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • VÄXJÖ VÄRENDS-NÖBBELE 1:17 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data