Hälsingtuna kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1100 - 1549
Place <presPlaceLabel> Län: Gävleborg, Kommun: Hudiksvall, Landskap: Hälsingland, Socken: Hälsingtuna , Stift: Uppsala stift, Församling: Hudiksvallsbygdens församling
Title <itemTitle> Hälsingtuna kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Öster, Sakristia - Öster, Kor - Fullbrett, Kor - Rakt, Torn - Västtorn, Torn - Väster, Kor - Öster, Sakristia - Öster, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak, Huv, Lanternin, Sadeltak
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Vapenhuset har hög takhöjd och är ljust med vitputsade väggar och valv samt har golv av synligt tegel. Längs norra väggen löper en trappa upp till läktaren som har ett grönmålat trappräcke av trä mot ... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan har rektangulär planform med en smalare och lägre sakristia mot öster och tornet i väster. Huvudingången är placerad på tornets västra fasad, men även sakristian har en port, båda med trappor a... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan utmärker sig redan på långt håll genom sitt höga, relativt smala, torn som tros ha tillkommit redan under 1100- eller 1200-talet. Sannolikt användes tornet ursprungligen som ett försvarstorn, d... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Hudiksvallsbygdens församling, Hälsingtuna, Hudiksvall, Hälsingland, Gävleborg.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad 1100-01-01 e.Kr. - 1549-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1100-01-01 e.Kr. - 1549-12-31 .
 • Nybyggnad 1150-01-01 e.Kr. - 1159-12-31 e.Kr. .
 • Ändring - påbyggnad 1200-01-01 - 1200-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1300-01-01 - 1329-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1350-01-01 - 1549-12-31 .
 • Rivning 1470-01-01 - 1529-12-31 .
 • Ändring 1600-01-01 - 1699-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1607-01-01 - 1607-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1640-01-01 - 1659-12-31 av Peder Olofsson.
 • Specifika inventarier - altartavla 1680-01-01 - 1680-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1681-01-01 - 1681-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1685-01-01 - 1685-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1686-01-01 - 1686-12-31 av Jacob Birman.
 • Fast inredning - predikstol 1700-01-01 - 1799-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1712-01-01 - 1712-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1726-01-01 - 1726-12-31 .
 • Ändring 1728-01-01 - 1728-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1736-01-01 - 1736-12-31 .
 • Åsknedslag 1737-01-01 - 1737-12-31 .
 • Åsknedslag 1738-01-01 - 1738-12-31 .
 • Ändring 1742-01-01 - 1742-12-31 .
 • Nybyggnad - Sakristia 1750-01-01 - 1859-12-31 .
 • Rivning 1760-01-01 - 1760-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1766-01-01 - 1766-12-31 av Qvarnström.
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1802-01-01 - 1802-12-31 av Hammerdal.
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1816-01-01 - 1816-12-31 .
 • Underhåll - takstol 1835-01-01 - 1835-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1840-01-01 - 1840-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1882-01-01 - 1882-12-31 av Setterqvist & Son.
 • Fast inredning - orgel, orgelfasad 1891-01-01 - 1891-12-31 av Carl Axel Ekholm.
 • Underhåll 1901-01-01 - 1901-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1916-01-01 - 1916-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1946-01-01 - 1947-12-31 av A Mårtensson.
 • Ändring - restaurering, interiör 1976-01-01 - 1977-12-31 av Alf Hedman.
 • Ändring - restaurering, exteriör 1986-01-01 - 1986-12-31 av Carl-Axel Roos.
 • Ändring 1990-01-01 - 1990-12-31 .
 • Ändring 2001-01-01 - 2001-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts, Trä - Träpanel, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Colour <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Class <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • HUDIKSVALL TUNA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data