Övrigt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Gävle, Gästrikland, Gävle
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Se RAÄ-nr 31a i Gävle stad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Gävle, Gävle, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Övrigt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Övrigt
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data