Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Östergötland Norrköping Östra Eneby
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Östra Eneby, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Östra Eneby, Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • aluminium
 • avslag
 • bergart
 • harts
 • keramik
 • kvarts
 • kärl
 • lock
 • sten
 • Östra Eneby församling
Fyndplats<itemName>
Östra Eneby
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data