Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Odensala Sundveda
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Depåfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
  • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
  • Aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Sundveda, Odensala, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
  • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Sundveda, Odensala, Sigtuna, Uppland, Stockholm, Sverige.
Fyndplats<itemName>
Sundveda
Subject <subject>
  • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data