Tillbaka till sökresultatet

BILDER

industri, bebyggelse, hamn

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Lindgren, Anette
Copyright: <presImageCopyright> Göteborgs Stadsmuseum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Presentationstext <itemDescription>
 • HISTORIK
  På 1950-talet insåg man att det äldsta hamnläget, Nole
  hamna, under en närstående framtid skulle komma att
  bli för litet och fylldes i början på 1960-talet igen med
  rivningsmaterial från Majo...

  Visa hela
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
 • Fiskebäck 756:465-466
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Inventering / ingår i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Utställningsdel / utställd i <itemDescription>
 • Moderna Göteborg, 2017 : Fiskebäck
Beskrivning <itemDescription>
 • Hamnanläggning, isfabrik
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Event <context>
 • Ritad av Vasilis, Voldemar [isfabriken].
Sakord<itemName>
industri
bebyggelse
hamn
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
 • Fiskebäcks hamn : Fiskebäck 756:358, 756:465-466, 756:471
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data