Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2006
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1969-1970 utförde Västergötlands Museum en arkeologisk undersökning av RAÄ 11, Levene äng, Levene socken, Västergötland, under ledning av Birgitta Hjolman. Gravfältet i Levene äng omfattar ca 160 synliga gravar. Grävningen föranleddes av att en parkering skulle uppföras söder om gravfältet. Vid maskinschaktningen för denna påträffades 8 anläggningar i form av 5 låga stensättningar, en stensamli... Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Vg,Levene sn, Raä 11, Levene äng
Event <context>
  • Förvärvad 2006 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data