Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Halmstad, Halland, Holm
Orientering <itemDescription>
 • S om och intill insidan av N väggen i Holmskyrkas vapenhus.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • ATA, Hofberg: Hallands fornlämningar ochminnesmärken 1876.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Runristning, medeltida, kopia; i V-gavelhäll avgravvård. Runhöjd 8.5-13 cm. Ristningen är huggenrunt gavelhällens kant. Gravvården består av 2gavelhällar, gråsten, 0.53 resp. 0.63 m h, 0.43 mbr (N-S) ... Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vår bygd 1930: 9-11,13-16.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Vår bygd 1939:56-58.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Danmarks runinskrifter sid.395-396, fig. 808-810.
Event <context>
 • Belägen i Holm, Halmstad, Halland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
 • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data