Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tanum, Bohuslän, Tanum
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Lösfynd, bestående av flintblock (kärna?), 2 redskap med krokig tånge, ett nästan skedformigt redskap med tånge, 6 flintspån, varavett gult. Fynden gjordes 1840 och 1845.Förutom Stora Vitemyr finns Li... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • SHM inv.nr 1270, 12-15 och 342-344. - Montelius, O.: Bohuslänskafornsaker från hednatiden, 1874-79.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Tanum, Tanum, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Fyndplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fyndplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data