Boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Motala, Östergötland, Brunneby
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Helander, A. 2012. Sydvästlänken, delsträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd. Arkeologiska förundersökningar samt särskild utredning genom södra och norra delarna av Östergötland. Östergötland, Motala, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. Godegård, Kristberg, Brunneby, Väderstad, Rinna och Trehörna socknar. Dnr 421-02271-2011, 422-02272-2011. Riksantikvarieämbetet UV Öst. Rapport 2012:129. (RAÄ dnr... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, delundersökt, 25-33x30 m (Ö-V), bestående av ett kulturlager och en stenröjd yta. I kulturlagret påträffades flinta och förhistorisk keramik, men också en hästsko av historisk karaktär. Den s... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Hagberg, L. 2013. Sydvästlänken. Delsträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd. Arkeologiska förundersökningar i Västra Östergötland. Östergötland, Motala, Mjölby och Boxholms kommuner, Brunneby, Vallerstad... Visa hela
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Härd - Typ: Övrig, antal 1
Undersökningsstatus <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Platå i svag Ö-sluttning. Hag- och skogsmark.
Event <context>
  • Belägen i Brunneby, Motala, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data