Tillbaka till sökresultatet

Fastigheten Nr 4 Hamngatan, Brev, Telegram, Visitkort

Document

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • 1-531. Samlingen omfattar ca 2270 skrivelser. År 1891-1949. Avsändarnas namn ingå i registret i slutet av denna katalog utmärkta med bokstaven M. Maskinskrivet register över breven återfinnas tillsammans med brevsamlingen samt bland Bilagor. Afd. III: D.e.a. Brev m. m. till vilka hänvisar i katalogen över Hallwylska samlingen är ordnade efter föremålens inventarienummer och återfinnas bland Bilago... Visa hela
Keyword <itemKeyWord>
  • Brev
  • Brev, Telegram, Visitkort
  • Telegram
  • Visitkort
Nyckelord<itemName>
Brev, telegram, visitkort
Class <itemClassName>
  • Dokument och handlingar
Collection <collection>
  • 64. LXIV Arkiv
HWY inv.nr. <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Hallwylska museet
Link to source <url>

Teknisk data