Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Snibbskål, rödmålad, från Västergötland

Kulturhistoriskt föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Sörmlands museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1500 - 1700
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige
Title <itemTitle> SLM 1458 - Snibbskål, rödmålad, från Västergötland
Anmärkning <itemDescription>
  • Rödmålad snibbskål från Västergötland. I botten inskuret: E A I, L o IS mm. Med ett ursprung från åtminstone 1500-talet har snibbskålar tillverkats fram till 1800-talet. Handtagen i snibbform gjorde det enklare att överräcka skålen till nästa person.
Event <context>
  • Ägdes i Sverige Västergötland, Västergötland, Sverige, Europa.
  • Producerades i Sverige, Europa.
  • Hittad 1500 - 1700 .
Technique <itemTechnique>
  • Målat
Keywords <itemKeyWord>
  • Drycker: Alkoholhaltiga drycker
Measurements <itemMeasurement>
  • Höjd: 400 mm.
  • Diameter: 220 mm.
Titel<itemName>
Snibbskål, rödmålad, från Västergötland
Sakord<itemName>
Skål
Specialbenämning<itemName>
Snibbskål
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Fabriksägare Theodor Winborg
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Sörmlands museum
Link to source <url>

Teknisk data