Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Strömstad, Bohuslän, Näsinge
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • Sadelläge i grusmark. Skogsmark (hygge).
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, ca 70x50 m (NNÖ-SSV). I en körväg och vid en litentäkthåla påträffades enstaka slagna flintor.Svåravgränsad. Boplatsen kan fortsätta, särskilt åt SSV. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. I... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Näsinge, Strömstad, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data