Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Närke Örebro Kvarteret Rådhuset
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Kvarteret Rådhuset, Örebro, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Kvarteret Rådhuset, Örebro, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
 • Boplatsaktivitet 1500 - 2099 i Kvarteret Rådhuset, Örebro, Örebro, Närke, Örebro, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • ben, cu-leg
 • ben, horn
 • ben, horn, järn
 • beslag
 • brodd
 • brons
 • bryne
 • bränd lera
 • cu-leg
 • flöjt
 • fragment
 • föremål
 • glas
 • horn
 • horn, ben
 • hänge
 • hästsko
 • hästskosöm
 • järn
 • kakel
 • kalksten
 • kam
 • kedja
 • keramik
 • knapp
 • kniv
 • knopp
 • koppar
 • krampa
 • kärl
 • lera
 • lerklining
 • ljusredskap
 • läder
 • mejsel
 • nit
 • nit, spik
 • näver
 • nål
 • pipa
 • piplera
 • pärla
 • ryktskrapa
 • skiffer
 • slagg
 • spelbricka
 • spik
 • spill
 • sporre
 • sten
 • stridsgissel
 • ten
 • trä, cu-leg
 • tråd
 • vinare
 • vävtyngd
Fyndplats<itemName>
Kvarteret Rådhuset
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data