Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Kalmar, Borgholm, Öland, Köping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ring, C. 2018. Solberga 4:14 Arkeologisk förundersökning 2018, Solberga 4:14, Köping sn, Borgholm kn, Öland. Kalmar läns museum. Rapport 2018:11. (RAÄ-2018-1708)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2007. PM angående besiktning 2006-06-29 på RAÄ 216, Solberga 3:15, Köping sn, Öland. Kalmar läns museum, KLM dnr 33-541-2006. RAÄ dnr 321-2192-2009.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, N. & Söderström, U. 2011. Strandmur och badortshistoria i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2010. Solbergatäkten 1:1, Köping socken, Borgholms kommun, Öland. Kalmar läns museum, rapport... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Söderström, U. & Papmehl-Dufay, L. 2010. Konditoriet i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2009. Klinta 4:14, Köping socken, Öland. Kalmar läns museum, rapport 2010:1. RAÄ dnr 321-431-2010.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H, 2007, Rapport ang ledningsdragning i fornl 216, vikingatida/tidigmedeltida kulturlager; Solberga 3:2, Kolstad kyrkgata m fl, Köpings sn, Öland, Kalmar läns museum (RAÄ dnr 321-2533-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2004: Rapportsammanställning. Slutundersökning, Ö1, Köpings sn, Klinta 18:1, Köpingsvik, 1979. Riksantikvarieämbetet. (RAÄ dnr 321-950-2005).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2005. Ett schakt vid bäcken på Solberga 4:11 i Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning 2004 på Solberga 4:11, Köpings sn, Borgholms kn, Öland. Arkeologiska enheten. Rapport mars 2005. Kalm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2007. Utökning av servicebyggnad på Solberga 17:2, Köpingsvik. Arkeologisk förundersökning hösten 2003. RAÄ 216. Solberga 17:2, Köping sn, Borgholms kn, Öland. Arkeologisk rapport okt 2007... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2007. Förundersökning inför utbyggnad invid Köpings kyrkas torn. Fornlämning 167 och 215, Köpings kyrka 1:1, Köpings socken, Borgholms kommun, Öland. Arkeologisk rapport sept 2007 (prel ok... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Alexandersson, Kenneth. 2009. Grav och kokgrop från Köpingsvik. Rapport från arkeologisk för- och slutundersökning 2008. Tings Ene 1:14, Köping sn, Borgholms kn, Öland. Kalmar läns museum. Arkeologisk... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, Hella, 2007, Igenläggning 2003 av ett dike, Tings Ene 1:14 i Köpingsvik, Arkeologisk förundersökning hösten 2003, RAÄ 215 (216), Tings ene 1:14, Köpings sn, Borgholms kn, Öland, Arkeologisk r... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ring, C. 2004. Rapport över arkeologisk förundersökning. Landskap Öland. Kommun Borgholm. Socken/stad Köping. Trakt/kvarter/fastighet Klinta 5:23. Fornl.nr 216. (RAÄ dnr 321-4364-2004).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska rapporter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2001. Vid Kyrkoallén och västra infarten till Köpingsvik. RAÄ 216, Köpings kyrka 1:1 och Tings Ene 1:14 (vid Solbergatäkten), Köpings socken, Borgsholms kommun, Öland. Arkeologisk för- och... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schulze, H. 2004. Köpingsvik på Öland - 30 undersökningar 1970-1994. Arkeologiska undersökningar i Köpingsvik, utförda av Riksantikvarieämbetet och Kalmar läns museum. RAÄ 215, 216 m fl, Köpings sn, B... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
 • Stadslager. Inom markerat område, med en ungefärlig utsträckning av ca 1000x300-500 m (NÖ-SV), finns sotfärgad kulturjord av en vikingatida och tidigmedeltida boplats. Begränsningen är dragen utifrån ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Palm, V & Shulze, H. 2007. Med bidrag av Anne Ingvarsson-Sundström, Ylva Bäckström och Emma Sjöling, SAU. Köpings kyrkas medeltida torn. RAÄ 167, 215, Köpings kyrka 1:1, Köpings socken, Borgholms komm... Visa hela
Terräng <itemDescription>
 • Flackt plan nedanför kalkbergsklint.
Placering <itemDescription>
Event <context>
 • Belägen i Köping, Borgholm, Öland, Kalmar.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok