Stadslager

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Dekanhuset. Ett medeltida kanikhus och kulturlager i domkyrkoområdet. Fjärdingen 24:1. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rapport 2007:24.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Domkyrkoplan, UV-Uppsala (ATA Dnr 7437/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundin, E. 2017. Skrivelse/PM. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastigheten Fjärdingen 29:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-6997-15. Upplandsmuseet. (... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schmidt Wikborg, E. 2015. Uppsala slott. Arkeologi vid Kung Jans port och bastion Gräsgården. Arkeologisk förundersökning. Upplandsmuseet. Rapport 2015:11. (RAÄ dnr 3.4.2-2389-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Dag Hammarskjölds väg. Uppsala socken, Lst dnr 431-6797-13. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar- 677-2013. (RAÄ dnr 3.4.2-816-2014)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1974.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, R. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning inom kvarterat Ubbo, Uppsala 88:1, Fjärdingen 20:3, Uppsala stad, Uppsalal kommun (Lst dnr 431-2844-17, 2017-05-04). Skrivelse Upplandsmusee... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Drottninggatan, Trädgårdsgatan, UV Uppsala (dnr 5088-88).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Odinslund. VA-arbete i Akademigatan, Åsgränd och Biskopsgården. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet 2005:03. RAÄ dnr 321-1425-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Rosenberg, Upplandsmuseet (dnr 321-2674-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kvarteret Trädgården, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Rapport Dnr Ar-474-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4592-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i Drottninggatan, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-99-2015).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Fjärdingen, kv Prosten, Biskopsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-2837-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J. Området vid Franciskanerklostrets tegelbruk. Arkeologisk förundersökning. Akademiska sjukhuset. RAÄ 88. Uppsala. Uppland. UV Uppsala rapport. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökning... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Konsistoriehuset. Schakningsarbeten vid Konsistoriehuset. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:12. RAÄ dnr 321-2918-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. Rapport. Uppsala slott. Uppförande av skyltmast och skåp. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:11. RAÄ dnr 321-2917-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Bryggaren 3, UV Uppsala (dnr 321-1701-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2008. Arkeologisk schaktningsövervakning. Under bron. Anläggande av fisktrappa vid Islandsfallet. Islandsfallet, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseets rapporter 2008:17. (RAÄ dnr 321... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Kransen, RAÄ (dnr 4639/77).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i fornlämning Uppsala 88:1, inom fastigheten Fjärdingen 13:3 i samband med planerad byggnation av utebar vid Sörmlands-Nerikes nation (Lst dnr 4... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. Arkeologisk schaktningsövervakning inom Fjärdingen 13:4, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län, Lst dnr 431-694-16. Skrivelse, Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-3739-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Universitetsparken, UV Uppsala (dnr 5994/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2013. Angående schaktningar för åskskydd samt avloppsledning inom fastigheten Kåbo 15:1, Carolina Rediviva, Uppsala stad (Lstn 431-6604-12). 2013-05-21, Dnr Ar-601-2012. Upplandsmuseet (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Slottet, Oden, S:t Erik, Domen, Rosenberg samt Riddartorget, Universitetsparken, Fyristorg, gamla Torget och Valvgatan, UV Uppsala (dnr 9562/92).
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2014. Arkeologi i Dragarbrunnsgatan-Smedsgränd, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet rapport 2014:09. (RAÄ dnr 3.4.2-2488-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-819-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3901-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Arkeologi i Kv Rådstugan. Upplandsmuseets rapporter 2011:12. (Raä dnr: 3.4.2-2100-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Domen, RAÄ (dnr 2352/81).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Forslund, K. & Wickman, B. 2006. Rapportsammanställning, 2006-12-28. Up, Uppsala, kv Rådhuset. Delundersökning. Riksantikvarieämbetet. (RAÄ dnr 321-5059-2006).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll och schaktövervakning, Bäverns gränd, Upplandsmuseet (dnr 321-630-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid Uppsala slott. Uppsala sn. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-976-2014. (RAÄ dnr 3.4.2-2555-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Ang arkeologisk schaktningsövervakning vid markarbeten inför nybyggnation inom fastigheten Dragarbrunn 1:2 och Dragarbrunn 14:3, Uppsala stad, Uppsala socken, Uppsala kommun. Upplandsm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2007: Uppsala slott, Landshövdingens trädgård. Arkeologisk schaktningsövervakning. RAÄ 88. Uppsala slott. Uppsala stad och kommun. Uppland. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 321-1537-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang arkeologisk schaktningsövervakning i S:t Persgatan, Uppsala sn. Upplandsmuseet. Ar-126-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-3616-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Redin, L. 1976. Uppsala. Medeltidsstaden 3. Rapport RAÄ/SHM. Stockholm.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Akademigatan, UV (ATA Dnr 3224/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B & Kjellberg, J. 2007. Kvarteret Rådstugan. Arkeologisk förundersökning. Dragarbrunn 19:1. Uppsala stad. Uppland. (RAÄn dnr 321-2916-2007).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Arkeologi i Linnéträdgården i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv Örtedalen, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:06. (RAÄ dnr 3.4.2-1229-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2015. Arkeologi i Bangårdsgatan, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Dragarbrunn 1:2, Kungsängen 1:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland, Upplandsmuseets rapporter 2015:23. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, kv Leoparden, UV-Uppsala (ATA Dnr 5475/84).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, Linda&Ölund, Anna. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Schaktningsarbeten utmed långslottet. Raä 88. Uppsala slott. Uppsala kommun. Uppland. Upplandsmuseet rapport 2007:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nielsen, A-L., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Draken, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-4642-2004.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Domen, UV Uppsala (dnr 421-3377-?).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, Anna. Arkeologisk schaktningsövervakning. Historicum. Etapp III. Bebyggelselämningar i universitetsparken. Centrum 1:9. Fjärdingen. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rapport 2008:0... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, arkeologisk provundersökning, kv Kroken 5, UV Mitt (dnr 321-6729-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, Arkeologi i Uppsalakvarteret Disa 1973-1993. UV Bergslagen (dnr 321-848-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2005. Rapport. Ny ambulansstation. Schaktningsarbeten vid Akademiska sjukhuset. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet 2005:16. RAÄ dnr 321-3740-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Skytteanska trädgården, Upplandsmuseet (dnr 321-4929-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi i Slottsbacken och Odinslund. Uppsala 88:1. Fjärdingen 1.3, 1:17, 33:1 samt Kåbo 1:1 och 15:1. Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning och antikvarisk m... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2016. För bröder, präster och kungar. En medeltida tegelindustri i Uppsala. Fornlämning Uppsala 88:1, Fjärdningen 32:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Kaniken (dnr 5683/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1636-2006. Syse, B. 2006. Antikvarisk kontroll. Invid domkyrkan. Nedgrävning av radonbrunnar, Raä 88, Domkyrkan, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:12.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. & Syse, B. 2004. Kvarteret S:t Johannes. Arkeologisk förundersökning. Fjärdingen 9:3, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. 2004:06.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. Rapport. Vretgränd. Bebyggelse och kulturlager från senmedeltid och nyare tid. Uppsala RAÄ 88. Upplandsmuseet rapport 2005:13. RAÄ dnr 321-2928-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Kvarteret Munken. Upplandsmuseets rapporter 2011:16. (Raä dnr: 3.4.2-3847-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Götgatan/ V Strandgatan, Upplandsmuseet (dnr 421-2803-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Anund, J. 2008. Urbanisering och kulturlager - sju undersökningar i Aros och Uppsala. Uppland, Uppsala stad, Domkyrkoplan, Bangårdsgatan, Akademiska sjukhuset, kvarteret Domen och kvarteret S:t Erik. ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Kroken, UV Uppsala (dnr 2079/82).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Luten, UV Uppsala (dnr 6481/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Rådstugan, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-4643-2004.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, Linda. 2011. Sysslomansgatan. Lämningar efter stadsgårdar från medeltid och nyare tid. Upplandsmuseets rapporter 2011:08. (Raä dnr: 3.4.2-1941-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktningsövervakning, Universitetshusets källare, Upplandsmuseet (dnr 321-1986-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2017. Angående arkeologisk schaktningsövervakning av provgropar i Klosterparken (Franciskanklostret) inom fastigheten Dragarbrunn 1:2, kv Torget, Uppsala stad och kommun, (lst dnr 431-4390-1... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ehn, O., & Gustafsson, J-H., 1984. Kransen. Ett medeltida kvarter i Uppsala. Upplands Fornminnesförenings tidskrift nr 50.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2009. Kvarteret Ubbo, Lindska skolan, Sentida bebyggelselämningar vid Odinslund. Arkeologisk schaktövervakning. Fjärdingen 20:1, Uppsala 88, Uppsala. Upplandsmuseet 2009: 25 (RAÄ dnr 321-... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. Skrivelse/PM. Ang. schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 20:3, kv Ubbo, Uppsala socken, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-851-2017)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Torget, UV Uppsala (dnr 5835/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-167-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2547-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, Fjärdingen, UV (ATA Dnr 4129/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Hjorten, Upplandsmuseet (dnr 321-3057-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Trädgården, UV Uppsala (dnr 3493/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Rudan, Upplandsmuseet (dnr 321-3974-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Disa, UV-Uppsala (dnr 764/92). -
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2009. Kvarteret Rosendal - Bebyggelselämningar från historisk tid under Rosendals matsalar. Arkeologisk schaktövervakning. Fjärdingen 13:2, RAÄ 88, Uppsala. Upplandsmuseet 2009: 26 (RAÄ d... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Pantern, ATA dnr 6785/89.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning på stadsbibliotekets innergård, uppsala sn, lst dnr 431-1531-14. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1858-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Atle, Upplandsmuseet (dnr 321-2259-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2010. S:t Olofsgatan - Murverk och kulturlager. Arkeologisk schaktningsövervakning, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet rapport 2010:18. Uppsala (RAÄ dnr 321-1696-2010).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nielsen, A-L., 2004. Rapportsammanställning [ Kv Toven, Medeltida kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV. Raä dnr 321-115-2005.]
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Stenläggningar vid Gillbergska genomfarten - Arkeologi i kvarteret Holmen. Fjärdingen 1:17, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Bryggaren, UV-mitt (ATA Dnr 427/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Disa, Upplandsmuseet (dnr 321-4431-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Schück. Studier rörande det svenska stadsväsendets uppkomst.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2018. Angående utförd arkeologisk schaktningsövervakning vid Carolina Rediviva inom fornlämning Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala kommun, Uppsala län (431-3707-18). Upplandsmuseet, ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. Skrivelse/PM. 2017. ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I SAMBAND MED MARKARBETEN VID ÄRKEBISKOPSGÅRDEN, FJÄRDINGEN 21:1, UPPSALA SOCKEN I UPPSALA KOMMUN. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. I Uppsala medeltida utkant - arkeologi i kvarteret Plantskolan. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:3 och Kåbo 1.1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2017... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, Anna. 2010. Universitetsparken. Lämningar efter ärkebiskopsborgen. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2010:16. (Raä dnr: 3.4.2-1785-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, S:t Olofsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-4479-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. Kvarteret Munken. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88:1, kv Munken, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:01. (RAÄ dnr 3.4.2-4495-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. Angående arkeologisk schaktningsövervakning, fornlämning Uppsala 88:1, Kv Munken, Uppsala kommun och län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-304-2012. (RAÄ dnr 3.4.2-4312-2012)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2010. Uppsala slott. Kurtinmuren. Upplandsmuseets rapporter 2010:43. (Raä dnr: 3.4.2-4018-2010)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Beronius Jörpeland, L. m.fl. 1975. Projekt Uppdragsarkeologi. Vid Fyrisån - arkeologi i Östra Aros. I: Arkeologi i Sverige. RAÄ rapport 1976.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Tegelvalv och murar vid Uppsala slott. Fjärdningen 33:1, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2017:03. (RAÄ dnr. 3.4.2-5... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Slottet, kv Fågelsången, kv Munken, UV Uppsala (dnr 421-3056-1994).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv S:t Erik, Upplandsmuseet (dnr 321-2563-2002).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundin, E. 2016. Kvarteret Luten - arkeologi vid Upplands Nation. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdinegn 6:2, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2016:15. (RAÄ ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Övre Slottsgatan, ATA dnr 7688/89.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018. Arkeologi på Forumtorget - ett medeltida trägolv i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövevakning. Dragarbrunn 1:2, 23:3, 27:2. Uppsala 88:1. Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Ra... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Trädgården, UV Uppsala (dnr 321-3829-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2018:15. Kulturlager och konstruktioner i Kungsängsgatan i Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning, Kungsängen 1:2, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2012. Ang övervakning i samband med markarbeten med trädplantering i Uppsala universitetspark. RAÄ 88:1 Uppsala stad, Fastigheten Fjärdingen 1:9, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. Dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Sysslomansgatan, UV Uppsala (dnr 413-4490-1996).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2006: Arkeologisk förundersökning. Kvarteret Svan. Kulturlager och konstruktioner från medeltid och nyare tid samt sentida störningar. RAÄ 88, Dragarbrunn 16:2, Uppsala stad, Uppland. Upp... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2012. Arkeologi vid Värmlands nation i Uppsala. RAÄ 88:1, Kv S:t Erik, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2012:13. (RAÄ dnr 3.4.2-3863-2012)
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2010. Kvarteret Österdalen, Kulturlager i stadsranden. Dragarbrunn 4:10, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2010:4. Uppsala (RAÄ dnr 321-1700-2010).
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • FMR:s registerkarta, 11I 7a NV, 11I 7b NÖ
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2016. Ang arkeologisk schaktnignsövervakning inom fstigheten Fjärdingen 1:19, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-886-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-646-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Trädgården, UV-Uppsala (dnr 2356/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i kv Bryggaren, Uppsala stad. Upplandsmuseet. Skrivelse;2015-07-02. (RAÄ dnr 3.4.2-2346-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Bangårdsg, UV-Uppsala (dnr 6609/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-29-2006. Pettersson, K. 2005? Börjeplan. Arkeologisk undersökning, Börjeplan, RAÄ 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i universitetsparken, Uppsala 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-989-2014. (RAÄ dnr 3.4.2... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning i Skytteanska trädgården, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-2912-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv S:t Erik, UV-mitt (ATA Dnr 6768/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2006. Nedre Slottsgatan. Kulturlager i Nedre Slottsgatan. RAÄ 88, Nedre Slottsgatan, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:22. RAÄ dnr 321-2823-2006.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. Arkeologi längs Carolinabacken, Uppsala. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 33:1 och 1:17. Uppsala srad 88:1. Uppsala kommun. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:22. (RAÄ dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Övre Slottsg, UV-Uppsala (dnr 2881/88, 7688/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Linnégatan - Dragarbrunnsgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-3255-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2011. Uppsala slott. Arkeologi vid ingång A. Upplandsmuseets rapporter 2011:14. (Raä dnr: 3.4.2-3320-2011)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Arkeologi vid Universitetshuset. Arkeologisk schaktningsövervakning. Fjärdingen 1:9, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet, Rapport 2017:10 (RAÄ dnr 3.4.2-6363-2016).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviströn, Linda. 2011. Fjärrkyla i Bragbrunnsområdet. Lämningar från medeltid och nyare till i Vaksalagatan, Dragarbrunngatan och Påvel Snickares gränd. Upplandsmuseets rapporter 2011:05. (Raä dnr: 3.... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1084-2006. Syse, B. 2006. Antikvarisk kontroll och arkeologisk schaktningsövervakning. Slottbacken. Placering av byst i Slottsbacken. Raä 88. Slottsbacken, Uppsala stad, Uppland. Upplandsm... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sjöberg, K., 1984. Undersökning av fossila frukter och frön från en medeltida ränna i kv Kransen, Uppsala.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Uppsala stads historia VII: Från östra Aros till Uppsala, 1986.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv Munken, Upplandsmuseet (dnr 421-3761-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Blekebacken, Slottsbacken, UV Uppsala (dnr 321-4399-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, S.t Persgatan, UV (dnr 321-4633-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 1997: i Swartabekkenom. Kulturlager från medeltid och nyare tid i Svartbäcksgatan, Uppsala. Arkeologiska undersökningar, Svartbäcksgatan, Uppsala, Uppland. Riksantikvarieämbetet, UV Uppsa... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2006. Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret S:t Erik. Grundläggning på kulturlager. Fjärdingen 25:2, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet, rapport 2006:21. RAÄ dnr 321-2814-2006.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, arkeologisk kontroll, Vretgränd, Upplandsmuseet (dnr 321-728-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sundquist, N. Uppsala stads historia, del 1.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • -Ölund, A. 2013. Angående schaktning för provgropar inom fastigheten Fjärdingen 33:1, bastion Styrbiskop, Uppsala stad (Lstn 431-3629-13), Dnr Ar- 404-2013. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1713-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Örtedalen/Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-960-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2013. Arkeologisk schaktningsövervakning. Universitetshuet och Universitetsparken i Uppsala, Fjärdingen 1:9, RAÄ 88:1, Uppsala stad, Uppland. Upplandsmuseet rapport 2013:6. Uppsala (RAÄ dnr ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J. 2011. Uppsala domkyrka. Arkeologi i det norra transeptet. RAÄ 88:1, Uppsala. Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2011:04. (RAÄ dnr 3.4.2-1169-2013)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Rudan, UV Uppsala (dnr 5286/91).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1668-2006. Pettersson, K. 1997. Riddartorget. Arkeologisk undersökning, Riddartorget och del av Trädgårdsgatan, Raä 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Uppsala domkyrka. Arkeologi i förhallen, mittskeppet, koret och utvändigt. Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2015:01. (RAÄ dnr 3.4.2-2662-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Roslund-Forenius, Y. Kvarteret Trädgården. Arkeologisk undersökning. Kvarteret Trädgården. Fjärdingen 27:12. RAÄ 88. Uppsala. Uppland. RAÄ dnr 5606/93. UV Uppsala rapport. Rikantikvarieämbetet. Arkeol... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Ang arkeologisk schaktningsövervakning inom fastigheten Fjärdingen 1:3, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Dnr Ar-340-2016. (RAÄ dnr 3.4.2-4552-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, kv Lindormen, UV-Uppsala (dnr 2126/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Örnen, UV Uppsala (dnr 421-249-1996).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, Bent. 2014. Arkeologi i S:t Persgatan, Uppsala, Dragarbrunn 1:2, 19:9, Uppsala stad 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseets rapporter 2014:13. (Raä dnr... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, Smedsgränd - Ö. Ågatan, Upplandsmuseet (dnr 321-1075-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2009. Domkyrkoplan - belysning vid Domkapitelhuset och S:ta Barbaras kapell. RAÄ 88:1, Domkyrkoplan, Uppsala, Uppland. Upplandsmuseet, Rapport 2009:35 (RAÄ dnr 321-4884-2009).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Södermanlands-Nerikes nation, Fjärdingen 13:3, Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-1922-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, kv Rudan, UV (ATA Dnr 4903/87).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Draken, UV-Uppsala (dnr 4952/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Fagerlund, D. 2018. Gravar vid Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala. Arkeologisk schaktnngsövervakning. Fjärdingen 1:17, 24:6, Uppsala 88:1, Uppsala kommun, Uppland. Upplandsmuseet. Rapport 2018:20. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, kv Rådstugan, UV Uppsala (dnr 2732/82).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2014. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Ecclesiasticum, Fjärdingen 22:1-2. Uppsala stad och kommun. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr 3.4.2-4008-2014).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim & Qviström, Linda. 2008. Östra Ågatan och Bangårdsgatan. Kulturlager och konstruktioner längs Fyrisån, medeltid och nyare tid. Arkeologisk schaktningsövervakning. Raä 88, Uppsala st... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning och schaktövervakning, Linnégatan, Ö. Ågatan, Upplandsmuseet (dnr 321-1310-2001).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, RAÄ (dnr 321-4988-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2016. Universitetsparken i Uppsala. Sentida lämningar och ett ovanligt fynd. RAÄ 88:1, Fjärdingen 1:9, Uppsala stad, Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning. Upplandsmuseet. Rapport 2016... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, Fyristorg, UV Uppsala (dnr 321-4628-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, schaktövervakning, kv Ånäbben, Upplandsmuseet (dnr 321-3983-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Slottsgränd, Upplandsmuseet (dnr 421-2813-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Arkeologi i Sverige 1980 och 1981.
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2015. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning vid Västgöta Nation, Fjärdingen 28:9, Uppsala stad, LST dnr 431-6717-14. Upplandsmuseet. Rapport Ar-127-2015. (RAÄ dnr 3.4.2-2878-2015)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B., 1984. Kvarterets första 300 år. Om den arkeologiska undersökningen i kv Rådstugan 1981. I: Ur Dragarbrunn. En Uppsalagatas historia och förnyelse.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Sunding, E. 2017. Ang. arkeologisk schaktningsövervakning inom Uppsala 88:1, fastighet Kåbo 15:1, Uppsala stad och kommun, Uppsala län. Lst dnr 431-2593-17. Upplandsmuseet. Rapport dnr Ar-323-2017. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Nedre Slottsg, UV-mitt (ATA Dnr 7154/88).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Lucas, R. 2018. PM. Angående utförd schaktningsövervakning inom fastighet Dragarbrunn 1:2, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. Rapportnummer saknas. (RAÄ-2018-3287)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, S:t Olofsgatan, UV Uppsala (dnr 3225/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Kaniken, UV Uppsala (dnr 429-2302-1994).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-3749-2003).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ramström, A., 2005. Rapportsammanställning [ Kv Kransen, Medeltida och efterreformatoriska kulturlager och bebyggelselämningar. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Riksantikvarieämbetet UV, Raä ... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Redin, L. 1976. Medeltidsstaden 3. RAÄ rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, kv Örtedalen, UV Uppsala (dnr 3457/84).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark undersökning, St Eriks torg, UV-Uppsala (dnr 8173/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Qviström, L. 2006: Arkeologisk schaktningsövervakning. Verelius källare, en källarglugg i Åsgränd och andra lämningar från historisk tid som framkom i samband med schaktningar för fjärrvärme i området... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Ölund, A. 2011. Stora Torget - kulturlager vid Stora Torget och Påvel Snickares gränd. RAÄ 88:1, Dragarbrunn 1:2 m.fl., Uppsala, Uppland. Upplandsmusets rapporter 2011:06 (RAÄ dnr 321-1217-2011).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, ark förundersökning, kv Pantern, UV-mitt (ATA Dnr 4192/89).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Stora Torget, Upplandsmuseet (dnr 321-107-2001).
Beskrivning <itemDescription>
 • Område med medeltida kulturlager. Det markerade området utgör bevakningsområde enligt länsmuseets önskningar. Se även nr Uppsala 65:1 och Uppsala 85:1. Områdets omfattning och gränser är baserad på en... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, för/slutundersökning, kv Svala, UV-mitt (ATA Dnr 1978/90).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, Joakim. 2007. Arkeologisk schaktningsövervakning. Gustavianum. Medeltida murverk i Akademigatan. Centrum 50:2. Fjärdingen. Raä 88. Uppsala stad. Uppland. Upplandsmuseets rapport 2007:23. (R... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, Universitetshuset, UV Uppsala (dnr 6264/92).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Broberg, B. & Hasselmo, M. 1981. Keramik, kammar och skor från sju medeltida städer. I: Medeltidsstaden 30. RAÄ.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2015. Angående arkeologisk schaktningsövervakning vid Universitetshuset, Uppsala sn.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, undersökning, Dragarbrunnsgatan, Bäverns gränd, UV Uppsala (dnr 321-3822-2000).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Syse, B. 2016. PM. Ang. arkeologisk provtagning med skruvborrning på södra sidan av Domkyrkan, Fjärdningen 22:1, Uppsala stad, Uppsala kommun, Uppsala län. Upplandsmuseet. (RAÄ dnr. 3.4.2-6463-2016)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll, S:t Johannesgatan, Upplandsmuseet (dnr 321-6227-1999).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, antikvarisk kontroll och schaktövervakning, kv Örnen, Upplandsmuseet (dnr 426-1032-1998).
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Raä dnr 321-1729-2006. Roslund-Forenius, Y. 2006? Skytteanska trädgårde. Arkeologisk förundersökning, Skytteanska trädgården, Kvarteret Domen 26:4, RAÄ 88, Uppsala, Uppland. Raä UV Uppsala, rapport.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Kjellberg, J., 2005. Kv Örtedalen. Gjuteri, odling och bebyggelse i Uppsalas utkant. Arkeologisk undersökning, Uppsala RAÄ 88. Rapport 2005:14. Upplandsmuseet. Raä dnr 321-2978-2005.
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Rapport, förundersökning, kv Dragarbrunn, Upplandsmuseet (dnr 321-3134-01).
Event <context>
 • Belägen i Uppsala, Uppsala, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Stadslager
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Class <itemClassName>
 • Stadslager
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data

LÄGG TILL LIBRIS-LÄNK Close window

Länken du lägger till ska antingen beskriva objektet eller vara skapad/skriven av personen som objektet beskriver.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL EUROPEANA LÄNK Close window

Tänk på att länken du lägger till på något sätt ska beskriva, referera till eller ge ytterligare information om kringla-objektet.

Stadslager

Object type:
Kulturlämning
Source:
Riksantikvarieämbetet
Avbryt

LÄGG TILL LANK Close window

Tank pa att lanken du lagger till pa nagot satt ska beskriva, referera till eller ge ytterigare information om kringla-objektet.

Avbryt

Ta bort Close window

Ar du saker pa att du vill ta bort det relaterade objektet Ella gard?

Avbryt

Logga in Close window

Logga in med dina användaruppgifter.NY ANVÄNDARE Close window

Som inloggad användare på Kringla kan du skapa länkar till andra objekt. Att skapa ett konto är gratis!

Skapa ett Kringla-konto:


captchBild
Error Error Error Error Success Success Login

Logga in Close window

Som inloggad anvädare på kringla.nu kan du bland annat lägga till bilder, länkar och skriva kommentarer. Skapa ditt konto gratis här!

Ok Avbryt

Logga in Close window

Du är nu utloggad.

Ok

Logga in Close window

Du är nu inloggad på Kringla via ditt Kringla-konto.

Ok

NY ANVÄNDAREClose window

Ditt Kringlakonto är skapat och du är nu inloggad.

Ok