Rubin, Birgitta

Namn

link to gallery
Type of object <itemType> Person
Title <itemTitle> journalist
Beskrivning <itemDescription>
  • Birgitta Rubin, journalist.
Visat namn<itemName>
Rubin, Birgitta
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data