huvudarkiv, Handlingar rörande utställningar

Arkiv

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Beskrivning <itemDescription>
  • Handlingar rörande utställningar 2010-2030, bland annat Kinas terrakottaarmé, Harry Martinsson.
Event <context>
  • Förvärvad 2010-2030.
Titel<itemName>
Handlingar rörande utställningar
Typ av arkiv<itemName>
huvudarkiv
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkiv-ID <itemNumber>
  • Handlingar rörande utställningar - 2010-2030
Seriesignum <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data